Зимен училищен фестивал “Запазена марка Леонардо”

Зимен училищен фестивал “Запазена марка Леонардо”

На 16.12.2021 г. в  ЧСУ,, Леонардо да Винчи“ тържествено се откри Зимен фестивал „Запазена марка Леонардо“.Училището е открито преди 15 години и от тогава датира провеждането на ежегоден Зимен училищен