Учебни планове – подг. групи

Учебни планове – подг. групи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА НА ПОЛУДНЕВНА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА НА ПОЛУДНЕВНА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА