Прием в начален етап

Ранно записване

Периодът за ранно записване за учебната 2023/2024 г. е от 1 ФЕВРУАРИ до 31 МАРТ 2023 година.

При желание за записване, моля попълнете онлайн формуляр.

Прием в I клас

За обучение в 1 клас кандидатстват деца на възраст 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да кандидатстват в 1 клас по желание на родителите/ настойниците им след събеседване с ръководството на училището и провеждане на диагностика за установяване на ниво на училищна готовност на детето от страна на училищния психолог и начален учител в нашето училище.

Процедура по прием

Попълване на онлайн формуляр

Събеседване с ръководството на училището

Срещата се осъществява след предварително записване на телефон: 058602418 или 0888242746.

Провеждане на тест за училищна готовност на детето

С всяко дете се провежда тест за училищна готовност. Изследването е безплатно и се провежда от училищния психолог и училищния логопед.

Записване

Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя. Училището се ангажира да пази място на детето до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием и заплащане на такса, съгласно анекс към договор за обучение.

Други необходими документи при записване

  • Копие на акт за раждане на детето
  • Удостоверение за завършена подготвителна група (след 31 май на текущата година)
  • Удостоверение за преместване (ако има такова)
  • Лична здравно-профилактична карта с нанесени ваксини

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНИЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В КЛАСА И НЕ ПО- КЪСНО ОТ 1 МЕСЕЦ ПРЕДИ КРАЯ НА УЧЕБНИЯ СРОК ИЛИ УЧЕБНАТА ГОДИНА.

Завършилите предучилищна 4 подготвителна група в нашето училище се записват с предимство в ПЪРВИ клас!

Прием във II, III и IV клас

Свободни места по класове за 2023 - 2024 учебна година

II клас: 4 свободни места

III клас: 3 свободни места

IV клас: 3 свободно място

Приемът на ученици в начален етап става целогодишно, но не по-късно от месец преди края на учебния срок или учебната година.

При наличие на свободни места в съответния клас следва процедура по прием:

Процедура по прием

Попълване на онлайн формуляр

Събеседване с ръководството на училището

Срещата се осъществява след предварително записване на телефон: 058602418 или 0888242746.

Провеждане на диагностични тестове по БЕЛ и Математика за определяне на входящо ниво.

Записване: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя. Училището се ангажира да пази място на детето до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием и заплащане на такса, съгласно анекс към договор за обучение.

Други необходими документи:

Копие на акт за раждане на детето;

Удостоверение за завършен клас- при необходимост;

Удостоверение за преместване;

Лична здравно-профилактична карта с нанесени ваксини