Такси начален етап

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е включено в системата за държавно финансиране на училищата. Сумата, която трябва да получи всеки ученик по държавното финансиране е нормативно определена и се приспада от дължимата от родителите такса за обучение.

Таксата включва:

Целодневно обучение по държавните образователни стандарти и учебни програми;

Самоподготовка в училище и допълнителни занимания по математика, български език и STEAM;

Интензивно обучение по английски език с участие на учител от Великобритания по системите на Кеймбридж училища;

Социално-емоционално учене за подобряване на социалните умения  у детето;

Спортни занимания;

Логопед;

Застраховка

Медицинско обслужване

Услуги, подлежащи на допълнително заплащане:

Обедно хранене, като цената се договаря за всяка учебна година.

Допълнителни извънкласни занимания като- шах, тенис, пиано, екскурзии, ходене на театър и други съобразно желанията на родителите и на децата

Подготовка за международни сертификати – Кеймбридж (английски език);

Всички допълнителни, извънкласни занимания, бели и зелени училища, лагери и други се заплащат допълнително, съобразно желанието на родителите и децата.

Годишната такса за обучение за учебната 2022/2023 година е 3960 лв. Периодът е от 15.09.2022 година до 14.09.2023 година.

Отстъпки:
10% отстъпка за второ и трето дете от едно семейство.