Такси

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е включено в системата за държавно финансиране на училищата. Сумата, която трябва да получи всеки ученик по държавното финансиране е нормативно определена и се приспада от дължимата от родителите такса за обучение.
Годишната такса за обучение за учебната 2021/2022 година е 3745 лв. Периодът е от 15.09.2021 година до 14.09.2022 година.
Таксата включва:
Обучение по държавните образователни стандарти и учебни програми;
Самоподготовка в училище по общообразователните предмети в 5 клас и допълнителни занимания по математика и български език в 6 и 7 клас;
Интензивно обучение по английски език (до 10 часа седмично) с участие на учител от Великобритания по системите на Кеймбридж училища;
Два часа седмично обучение по втори чужд език (френски/ немски език), съобразно избраната паралелка
STEAM- интензивна подготовка по информационни технологии и природни науки;
Спортни занимания;
Застраховка
Медицинско обслужване
Услуги, подлежащи на допълнително заплащане:
Изхранването на децата се осъществява от „Просперити- Варна“ ( Вип бебе) и подлежи на допълнително заплащане, според броя на присъствените дни. Цената на обедното хранене е в размер на 4,00 лв.
Допълнителни извънкласни занимания като- шах, тенис, пиано, екскурзии, ходене на театър и други съобразно желанията на родителите и на децата
Подготовка за международни сертификати Cambridge (английски език);
Компенсиращи учебни часове по отделни предмети в случай на установено трайно изоставане по отделни предмети или при преместване от друго училище по време на учебната година
Всички допълнителни, извънкласни занимания, бели и зелени училища, лагери и други се заплащат допълнително, съобразно желанието на родителите и децата.

Отстъпки:
5% отстъпка за второ и трето дете от едно семейство.

Таксата може да се заплаща на 10 равни вноски БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ