Такси гимназия

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е включено в системата за държавно финансиране на училищата. Сумата, която трябва да получи всеки ученик по държавното финансиране е нормативно определена и се приспада от дължимата от родителите такса за обучение.

Годишната такса за обучение за учебната 2022/2023 година е 3960 лв. Периодът е от 15.09.2022 година до 14.09.2023 година.

Всеки ученик има възможност ежегодно да кандидатства за безплатно обучение в рамките на стипендиантската програма на училището.

Таксата включва:

 • Обучение по държавните образователни стандарти и учебни програми;
 • Допълнителни консултации по общообразователни предмети;
 • Интензивно обучение по английски език с участие на учител от Великобритания;
 • Интензивно обучение по втори и трети чужд език (френски/ немски/италиански/ китайски език), съобразно избраната паралелка;
 • Маркетинг на таланта-кариерно консултиране;
 • Спортни занимания;
  Застраховка
  Медицинско обслужване.

Услуги, подлежащи на допълнително заплащане:

 • Допълнителни извънкласни занимания, екскурзии, ходене на театър и други съобразно желанията на родителите и на учениците;
 • Подготовка за международни сертификати Cambridge (английски език);
 • Компенсиращи учебни часове по отделни предмети в случай на установено трайно изоставане по отделни предмети или при преместване от друго училище по време на учебната година;
 • Подготовка на документи за кандидатстване в университети в чужбина.

Отстъпки:
10% отстъпка за второ и трето дете от едно семейство.