Такси гимназия

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е включено в системата за държавно финансиране на училищата. Сумата, която трябва да получи всеки ученик по държавното финансиране е нормативно определена и се приспада от дължимата от родителите такса за обучение.

Годишната такса за обучение за учебната 2023/2024 година е 4390 лв. 

При ранно записване таксата е в размер на 3951 лв. при еднократно плащане.

Всеки ученик има възможност ежегодно да кандидатства за безплатно обучение в рамките на стипендиантската програма на училището.

Таксата включва:

 • Обучение по държавните образователни стандарти и учебни програми
 • Допълнителни консултации по общообразователни предмети
 • Интензивно обучение по английски език с участие на учител от Великобритания
 • Професионално ориентиране и консултиране
 • Психологическо консултиране
 • Спортни занимания
 • Застраховка
 • Медицинско обслужване

Услуги, подлежащи на допълнително заплащане:

 • Допълнителни извънкласни занимания, екскурзии, ходене на театър и други съобразно желанията на родителите и на учениците
 • Подготовка за международни сертификати Cambridge (английски език)
 • Компенсиращи учебни часове по отделни предмети в случай на установено трайно изоставане по отделни предмети или при преместване от друго училище по време на учебната година
 • Подготовка на документи за кандидатстване в университети в чужбина

Отстъпки:
10% отстъпка за второ и трето дете от едно семейство.