Прогимназия

Обучението на учениците от прогимназиалния етап на ЧСУ „Леонардо да Винчи“ се провежда по утвърдени и развиващи се иновативни учебни програми. То е неделима част от възприетия от училището интегрален подход, който творчески съчетава традиционните и модерни образователни методи на преподаване.

Възприетите от нас принципи поставят в центъра на образователния процес детето с неговите индивидуални особености, заложби и нужди. Нашата цел е да подготвим учениците за предизвикателствата на модерния свят като им дадем нужните социални умения, знания, практически опит и свободата да избират бъдещото си развитие.

Учебните програми са съобразени както с държавните образователни изисквания, така и включват допълнителни иновативни програми по STEАM (наука- технологии- инженерство-изкуство-математика ), Маркетинг на таланта, Английски език по програми на Кеймбридж сертификационна програма ,втори чужд език по избор, допълнителна подготовка за НВО и придобиване на PET/ FCE  Кеймбридж сертификат.