Обучение в детска градина

Обучение

Обучението се провежда в малки групи, в отделни стаи. Използва се групов и индивидуален подход, който е съобразен с потребностите на всяко дете в групата.
Обучението целодневно или полудневно, в зависимост от желанията на родителите.
Използват се различни педагогически и възпитателни подходи, като се съчетават добри практики от съвременни и класически образователни технологии в т.ч. от системите „Монтесори“, Валдорфска педагогика, Демократично образование и др..
Децата изучават още английски език с преподавател от Великобритания,  солфеж, пиано, блок флейта и ударни инструменти, тенис на корт и др..
При необходимост се провеждат индивидуални и групови занимания с логопед и психолог, както и консултации на родителите.

Обучението в предучилищна възраст (2-ра, 3-та и 4-та групи) е насочено към подготовка за училище, като се проследява нивото на училищна готовност и езиково-говорното развитие, с помощта на признати методики за оценка (тестове за училищна готовност, методики за снемане на логопедичен статус и др.).

Децата от 2-ра, 3-та и 4-та група се обучават по учебни програми, одобрени от МОН и съобразени с изискванията на министерството.
Приемът на деца от всички възрастови групи се осъществява през цялата календарна година.

Персонал

Директор, трима квалифицирани учители, помощник възпитател, медицинска сестра, логопед и психолог.

Местоположение и материална база

Намира се в сградата на ЧСУ „Леонардо да Винчи“, бул. Русия 2Е, която е специално проектирана и оборудвана за детска градина и училище. Сградата е разположена в широкия център, в парков район и разполага с голям озеленен двор, в който се провеждат занимания на открито, както и дейности, свързани с отглеждането на растения и опазване на околната среда.

Материалната база включва: стаи за провеждане на учебни занятия в т.ч. и за предучилищна подготовка;
игротека;
трапезария, две спални, 2 санитарни помещения за момчета и момичета;
физкултурен салон за провеждане на спортни занимания и други двигателни активности;
детска площадка вдвора на училището.

Хранене

Децата се хранят със здравословно детско меню, доставяно ежедневно от „Вип Бебе“ гр. Варна.

Менюто за текущата седмица можете да намерите ТУК.

Нашите допълнителни предимства

В детска градина “Леонардо да Винчи” се осъществява се плавен преход от детска градина към училище, тъй като тя е неделима част от Частно средно училище” „Леонардо да Винчи“. Следва се общ подход при работата с децата, съобразен с възрастовите и индивидуалните им особености. Развитието на всяко дете се проследява от ранна детска възраст до завършване на средно образование. С децата работят преподаватели от училището като по този начин се преодолява стреса при преминаване от една образователна степен в друга.
Социализацията на децата се случва по естествен начин в т.ч. при организирането на съвместни инициативи (концерти, празници, чествания и др.) на училището, в които участват всички заедно, независимо от тяхната възраст. По този начин по-малките се учат от по-големите, а големите на свой ред помагат на малките и се съобразяват с тях.

Взаимодействие с родителите

Родителите имат възможност за ежедневни срещи, както с педагозите, така и с ръководството на училището. Те участват активно във всички събития в детската градина и училището, както и при вземането на решения, свързани с дейността, методите, подходите и др.