Начално училище

Нашият подход

Начално училище “Леонардо да Винчи” е част от образователния комплекс “Да Винчи”,чиято основна цел е да предлага модерно и конкурентно образование, адекватно на съвременния динамичен и технологичен свят. Нашата авторска програма, която развиваме вече 15 години е предназначена да образова цялостно детето – физически, интелектуално, емоционално и социално. Ние се стремим да изградим в нашите ученици увереност, независимост, упоритост, устойчивост и уважение! В безопасна, стимулираща и близка до природата среда ние подготвяме нашите най-малки ученици за успех в следващите образователни етапи. 

Обучение

Обучението на учениците от началния етап на ЧСУ „Леонардо да Винчи“ се провежда по утвърдени и развиващи се иновативни учебни програми. То е неделима част от възприетия от училището интегрален подход, който творчески съчетава традиционните и модерни образователни методи на преподаване. Възприетите от нас принципи поставят в центъра на образователния процес детето с неговите индивидуални особености, заложби и нужди. Нашата цел е да подготвим детето за предизвикателствата на модерния свят като му дадем нужните социални умения, знания и практически опит. Учебните програми са съобразени както с държавните образователни изисквания, така и включват допълнителни иновативни програми по STEАM (наука- технологии- инженерство-изкуство-математика ), Образователна драма и Комуникация, Английски език по програми на Кеймбридж сертификационна програма.

Такси

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е включено в системата за държавно финансиране на училищата. Сумата, която трябва да получи всеки ученик по държавното финансиране е нормативно определена и се приспада от дължимата от родителите такса за обучение.

Годишната такса за обучение за учебната 2021/2022 година е 3785 лв. Периодът е от 15.09.2021 година до 14.09.2022 година.

Таксата включва:

Целодневно обучение по държавните образователни стандарти и учебни програми;

Самоподготовка в училище и допълнителни занимания по математика, български език и STEAM;

Интензивно обучение по английски език с участие на учител от Великобритания по системите на Кеймбридж училища;

Образователна драма за подобряване на когнитивните способности у детето;

Спортни занимания;

Логопед;

Застраховка

Медицинско обслужване

Услуги, подлежащи на допълнително заплащане:

Изхранването на децата се осъществява от „Просперити- Варна“ ( Вип бебе) и подлежи на допълнително заплащане, според броя на присъствените дни. Цената на обедното хранене е в размер на 4,00 лв.

Допълнителни извънкласни занимания като- шах, тенис, пиано, екскурзии, ходене на театър и други съобразно желанията на родителите и на децата

Подготовка за международни сертификати – Cambridge (английски език);

Всички допълнителни, извънкласни занимания, бели и зелени училища, лагери и други се заплащат допълнително, съобразно желанието на родителите и децата.

 

Отстъпки:

10% отстъпка за второ и трето дете от едно семейство.

 Таксата може да се заплаща на 10 равни вноски БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ

Хранене и здравословен начин на живот

Част от цялостното развитие на детето е насочена към водене на здравословен и природосъобразенприродо съобразен начин на живот. В ЧСУ „Леонардо да Винчи” вярваме, че баланса между пълноценното хранене и физическата активност са предпоставка за израстване на здрави, силни и активни млади хора. От 2015 година училището е обявено за “Wellness school”- училище, предоставящо здравословна и защитена среда и обучение. Разработена е програма „Умения за живот“ сред акцентите на която са здравословното хранене и физическата активност при децата от началния етап на образование. Програмата преминава през всички етапи на обучение като цели да подготви физически и емоционално учениците за промените, които настъпват в тях в процеса на израстване и за значението на природосъобразния начин на живот.

Училището има сключен договор с “Просперити- Варна” (Вип- бебе ), които гарантират прясно приготвена, здравословна и разнообразна храна в ежедневното меню. Всички ястия се сервират на място в столовата на училището. 

Правила

  • Играй екипно, носи лична отговорност!
  • Не критикувай, ако нямаш по-добро алтернативно предложение!
  • Гради доверие и бъди в постоянен диалог формат: „учители – родители – ученици“!
  • Възнаграждавай инициативността, поемането на отговорност и поемането на риск!
  • Спазвай сроковете и бъди дисциплиниран!
  • Бъди комбинативен, креативен и любознателен!
  • Учи се непрекъснато! Така ставаш все по-добър, в това което правиш!