Нашите учители

Нели Николаева

Нели Николаева

Основател и директор
Боряна Димитрова

Боряна Димитрова

Зам. директор на училището, учител по немски език
Диана Драганова

Диана Драганова

Начален учител
Петя Павлова

Петя Павлова

Логопед, начален учител
Грациела Георгиева

Грациела Георгиева

Начален учител
Мария Ангелова

Мария Ангелова

Учител по български език и литература
Детелина Василева

Детелина Василева

Учител по български език и литература, по музика в Начален етап
Красимира Минчева

Красимира Минчева

Учител по биология
Петър Пенев

Петър Пенев

Учител по физическо възпитание и спорт
Адриана Вълчева

Адриана Вълчева

Учител по български език и литература
Иван Кадийски

Иван Кадийски

Учител по география
Златина Живкова

Златина Живкова

Учител по английски език
Галина Минчева

Галина Минчева

Учител по история и цивилизации
Мирослава Райнова

Мирослава Райнова

Учител по френски език
Павел Стоянов

Павел Стоянов

Учител по английски език
Деян Димчев

Деян Димчев

Учител по химия