За контакт

Частно училище и детска градина

“Леонардо да Винчи”

бул. “Русия” 2-Е

9305 гр. Добрич, България

Телефон за връзка: 058/ 602 418

e-mail: leonardodobrich@gmail.com