Детска градина

За най-малките

За децата от 3 до 7 годишна възраст работи целодневна детска градина “Леонардо”, която е неделима част от училище “Леонардо да Винчи”. Предучилищните програми са интегрирани в общия образователен подход на училището, който творчески съчетава традиционни и модерни образователни подходи.

Местоположение

Намира се в сградата на ЧСУ „Леонардо да Винчи“, бул. Русия 2Е, която е специално проектирана и оборудвана за детска градина и училище. Сградата е разположена в широкия център, в парков район и разполага с голям озеленен двор, в който се провеждат занимания на открито, както и дейности, свързани с отглеждането на растения и опазване на околната среда.

Мателиална база

Стаи за провеждане на учебни занятия в т.ч. и за предучилищна подготовка;
Игротека;
Трапезария, две спални, 2 санитарни помещения за момчета и момичета;
Физкултурен салон за провеждане на спортни занимания и други двигателни активности;
Детска площадка на двора на училището.

Персонал

Трима квалифицирани учители, помощник възпитател, медицинска сестра, логопед и психолог.

Хранене

Децата се хранят със здравословно детско меню, доставяно ежедневно от „Вип Бебе“ гр. Варна.

Обучение

Обучението с е провежда в малки групи, в отделни стаи. Използва се групов и индивидуален подход, който е съобразен с потребностите на всяко дете в групата;
Обучение целодневно или полудневно, в зависимост от желанията на родителите;
Използват се различни педагогически и възпитателни подходи, като се съчетават добри практики от съвременни и класически образователни технологии в т.ч. от системите „Монтесори“, Валдорфска педагогика, Демократично образование и др.;
Децата изучават още английски език с преподавател от Великобритания, Йога с квалифициран йога-инструктор, Обучение по солфеж, пиано, блок флейта и ударни инструменти, тенис на корт и др.;
При необходимост се провеждат индивидуални и групови занимания с логопед и психолог, както и консултации на родителите;
Обучението в предучилищна възраст (2-ра, 3-та и 4-та групи) е насочено към подготовка за училище, като се проследява нивото на училищна готовност и езиково-говорното развитие, с помощта на признати методики за оценка (тестове за училищна готовност, методики за снемане на логопедичен статус и др.);
Децата от 3-та и 4-та група се обучават по учебни програми, одобрени от МОН и съобразени с изискванията на министерството;
Приемът на деца от всички възрастови групи се осъществява през цялата календарна година.

Допълнителни предимства

Осъществява се плавен преход от детска градина към училище, тъй като тя е неделима част от ЧСУ „Леонардо да Винчи“. Следва се общ подход при работата с децата, съобразен с възрастовите и индивидуалните им особености. Развитието на всяко дете се проследява от ранна детска възраст до завършване на средно образование. С децата работят преподаватели от училището като по този начин се преодолява стреса при преминаване от една образователна степен в друга.
Социализацията на децата се случва по естествен начин в т.ч. при организирането на съвместни инициативи (концерти, празници, чествания и др.) на училището, в които участват всички заедно, независимо от тяхната възраст. По този начин по-малките се учат от по-големите, а големите на свой ред помагат на малките и се съобразяват с тях.

Взаимодействие с родителите

Родителите имат възможност за ежедневни срещи, както с педагозите, така и с ръководството на училището. Те участват активно във всички събития в детската градина и училището, както и при вземането на решения, свързани с дейността, методите, подходите и др.