Гимназия

Обучението на учениците от гимназиалния етап на ЧСУ „Леонардо да Винчи“ се провежда по утвърдени и развиващи се иновативни учебни програми. То е неделима част от възприетия от училището интегрален подход, който творчески съчетава традиционните и модерни образователни методи на преподаване.

Обучението в гимназиалния етап е разделено на две степени- от 8 до 10 клас  и от 11 до 12 клас.

През първата степен за придобиване на средно образованието ЧСУ „Леонардо да Винчи“ предлага на учениците засилено обучение по чужд език с възможност за придобиване на международно признат Cambridge certificate. Същият дава право на ученика да продължи образованието си в престижни университети в България и чужбина. През първите 3 години от гимназиалния етап ученици участват в иновативно проектно-базирано обучение и проекти,както и менторски програми, които им дават възможност да направят информиран избор на профилирана подготовка по избрани от тях предмети в 11 и 12 клас.

През втората степен за придобиване на средно образование учениците избират сред профили „Чуждоезиков“, „Природни науки“, „Математика“, „Софтуерни и хардуерни науки“. През втората степен профилираната подготовка е насочена към подготовка за кандидат- студентски изпити. В нея са включени университетски преподаватели и разработени от тях отделни модули по предмети.  

Възприетите от нас принципи поставят в центъра на образователния процес младия човек с неговите индивидуални заложби и нужди. Нашата цел е да подготвим учениците за предизвикателствата на модерния свят като им дадем нужните социални умения, знания, практически опит и свободата да избират бъдещото си развитие. Учебните програми са съобразени както с държавните образователни изисквания, така и включват допълнителни иновативни програми по STEАM (наука- технологии- инженерство-изкуство-математика ), Маркетинг на таланта, Английски език по програми на Кеймбридж сертификационна програма,втори и трети чужд език по избор – френски, немски език, италиански или китайски допълнителна подготовка за ДЗИ и придобиване на IELTS или CAE  Кеймбридж сертификат.